Kontakt

Osoby, które chciałyby zgłosić uwagi bądź przekazać materiały do wzbogacenia portalu, prosimy o kontakt:

dr Agnieszka Łuczak - agnieszka.luczak@ipn.gov.pl tel. 61 8356 955
Karolina Bittner - karolina.bittner@ipn.gov.pl tel. 61 8356 953