Ofiary Poznańskiego Czerwca 1956

Karolina Bittner

Ofiary Poznańskiego Czerwca 1956

Liczba osób pokrzywdzonych w zdarzeniach mających miejsce w dniach 28-29 czerwca 1956 roku była kwestią budzącą wiele wątpliwości. Mówić wręcz można o dyskusji nad problematyką zabitych i rannych, a liczba tych pierwszych w różnych opracowaniach określana jest od kilkudziesięciu do ponad stu.
W literaturze pierwsze wykazy ofiar wydarzeń czerwcowych 1956 roku pojawiły się w latach osiemdziesiątych. Według ustaleń Aleksandra Ziemkowskiego z 1981 roku w Poznańskim Czerwcu 1956 roku zginęły 74 osoby, jednak w 1990 roku podał on, powołując się na wspomnienia Jerzego Monda, liczbę 113 zabitych. W 1996 roku A. Ziemkowski zweryfikował listę ofiar, ustalając ich liczbę na 67. Antoni Czubiński w opracowaniu z 1981 roku określił liczbę zabitych na 75, a rannych na 600, natomiast w 1986 roku podał, za A. Ziemkowskim, 74 ofiary. Rok później A. Czubiński określił liczbę ofiar na około 70; ustalenia te podtrzymał w roku 1998. Według ustaleń Andrzeja Choniawki z 1981 roku w Poznańskim Czerwcu 1956 zginęło 55 osób, natomiast rannych zostało 575; w 1986 roku pisał on o 57 zabitych. W 1992 roku Stanisław Jankowiak podał liczbę 53 zabitych i około 300 rannych. Edmund Makowski opublikował różne dane dotyczące ofiar Czerwca 1956 roku. W 1981 roku podał on liczbę 74 zabitych i 600 bądź 575 rannych, w 1989 roku pisał o 70 zabitych i 573 rannych, z kolei w 2001 roku ustalił liczbę 73 ofiar i ponad 1000 rannych. Stanisław Sierpowski i Stanisław Żerko w 2002 roku określili liczbę ofiar na ponad 70, a rannych na kilkaset. Zgodnie z ustaleniami Łukasza Jastrząba z 2006 roku lista zabitych w Czerwcu 1956 liczy 57 osób, w tym 4 żołnierzy, 3 funkcjonariuszy UB i 1 milicjant, a rannych 384. W wyniku śledztwa IPN dot. Poznańskiego Czerwca 1956 roku ustalono, że zginęło 58 osób, w tym 50 osób cywilnych, 4 żołnierzy, 1 milicjant i 3 funkcjonariuszy UB, a ranne zostały co najmniej 573 osoby, w tym 523 cywilów, 15 funkcjonariuszy UB, 7 funkcjonariuszy MO oraz 28 żołnierzy.
 

ofiary
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót