• Represje wobec zbuntowanego miasta – śledztwa i procesy

    Ponurą zapowiedzią represji jakich mogą się spodziewać obywatele zbuntowanego Poznania ze strony władzy Ludowej były słowa które padły 29 czerwca z ust ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, że każdy kto podniesie rękę na władzę ludową może być pewien, że ręka ta zostanie mu „odrąbana”. Surowymi karami groził także następnego dnia na pogrzebie ofiar ówczesny sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Pierwszych zatrzymań dokonywali, jeszcze w trakcie tłumienia protestów, żołnierze LWP.

  • Ofiary Poznańskiego Czerwca 1956

    Liczba osób pokrzywdzonych w zdarzeniach mających miejsce w dniach 28-29 czerwca 1956 roku była kwestią budzącą wiele wątpliwości. Mówić wręcz można o dyskusji nad problematyką zabitych i rannych, a liczba tych pierwszych w różnych opracowaniach określana jest od kilkudziesięciu do ponad stu.