30 czerwca 1956

Całkowicie przywrócono komunikację autobusową, tramwajową i trolejbusową.
W niektórych zakładach pracy nadal trwały strajki (między innymi w ZNTK, Poznańskich Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego i Poznańskich Zakładach Rymarskich), w części - frekwencja była niepełna. Do późnych godzin nocnych w różnych miejscach Poznania słychać było odgłosy strzałów.
Na Cytadeli odbyły się oficjalne uroczystości pogrzebowe z udziałem premiera Józefa Cyrankiewicza i sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.
W godzinach popołudniowych rozpoczęło się wycofywanie większości jednostek wojskowych z terenu Poznania.

Kalendarium
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót