29 czerwca 1956

W godz. 4.00-5.00 wkroczyły do Poznania jednostki 5. Dywizji Piechoty 2. Korpusu Armijnego. Jednostki 4. DP zostały skierowane do ZISPO, w rejon Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej. Do zadań jednostek 5. DP należało między innymi: ochrona gmachu WUBP, koszar KBW, ZNTK., patrolowanie ulic i udział w likwidacji poszczególnych punktów oporu, co trwało do około godziny 17.00. Część jednostek została skierowana do strajkujących zakładów pracy w Luboniu.
W większości zakładów w Poznaniu nie podjęto pracy. Strajki trwały w niektórych zakładach pracy w Luboniu, Swarzędzu i Kostrzynie. W godzinach popołudniowych kilka tysięcy demonstrantów idących ul. Dąbrowskiego próbowało dojść pod budynek WUBP. Po zauważeniu stojących tam czołgów tłum rozszedł się. W Swarzędzu wojsko uniemożliwiło przemarsz demonstrantów w kierunku Poznania.
O 19.30 premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie radiowe, w którym zagroził odrąbywaniem rąk wrogom władzy ludowej.

Kalendarium
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót