maj 1956

Przedstawiciele załogi W 3 dwukrotnie spotkali się z przedstawicielami Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ) i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców. Odbyło się burzliwe zebranie w hali-baraku. Przedstawiciele załogi W 3 nawiązali kontakty z innymi wydziałami ZISPO oraz z innymi zakładami pracy w Poznaniu.

Kalendarium
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót