luty 1956

Prowadzono dyskusje nad planem pięcioletnim. Załoga ZISPO zgłosiła 4704 wnioski dotyczące poprawy organizacji pracy i zarządzania.
O niezgodnym z prawem sposobie obliczania podatków zawiadomiono Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu.

Kalendarium
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót