1953 - 1955

lipiec 1953

  • W Zakładach im. Stalina w Poznaniu (ZISPO) zaostrzono normy o 25 %. Dalsze zaostrzanie norm następowało w kolejnych latach, szczególnie w Fabryce W 3.
październik 1954
  • Przedstawiciele Rady Zakładowej W 3 prowadzili rozmowy w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Metalowców i w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (MPM) w Warszawie bez pośrednictwa Rady Pracowniczej ZISPO.

listopad 1955

  • Do załogi ZISPO dotarły informacje o nieprawidłowym sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń.
Kalendarium
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót