1953 - 1955
styczeń 1956
luty 1956
marzec 1956
kwiecień 1956
maj 1956
8 czerwca 1956
16 czerwca 1956
21 czerwca 1956
22 czerwca 1956
23 czerwca 1956
25 czerwca 1956
26 czerwca 1956
27 czerwca 1956
28 czerwca 1956
28/29 czerwca 1956
29 czerwca 1956
30 czerwca 1956
lipiec 1956
wrzesień 1956
październik 1956
czerwiec 1957

Przemysław Zwiernik

Bibliografia:
Poznański Czerwiec 1956, pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, Poznań 1991; E. J. Nalepa, Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych, Warszawa 1992; P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993; S. Jankowiak, E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach, Poznań 1995; E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001; Z. Żechowski, Z ekonomicznych źródeł sytuacji strajkowej w Zakładach HCP, „Kronika Miasta Poznania”, 1957; APP, Akta KW PZPR w Poznaniu, sygn. 1070, 1071, 1072.
Pierwsza wersja kalendarium opublikowana została w 2002 r. Zob.: Przemysław Zwiernik, Kalendarium Poznańskiego Czerwca 1956 [w:] Poznański Czerwiec 1956 pod red. S. Jankowiaka i A. Rogulskiej.