28 czerwca 1982 r.
28 czerwca 1984 r.

Fot. Jan Kołodziejski