• Historia

    Na początku lat pięćdziesiątych XX w. niemal wszystkie dziedziny życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego podporządkowano decyzjom jednej partii – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wprowadzono planową i centralnie sterowaną gospodarkę, której spektakularnym sukcesem miała okazać się realizacja planu sześcioletniego (1950-1955). Odbywała się jednak ona kosztem pogorszenia warunków bytowych ludności. Od 1953 roku następowało stopniowe obniżanie stopy życiowej spowodowane zmniejszeniem zarobków, podwyższaniem norm pracy, obcinaniem premii, likwidowaniem dodatków itp. Pogorszyły się warunki pracy, pojawiły się braki w zaopatrzeniu w żywność oraz artykuły przemysłowe powszechnego użytku.

  • 60. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 - działania IPN w Poznaniu

    Już 21 maja 2016 zapraszamy do siedziby IPN w Poznaniu na Noc Muzeów, podczas której będzie można obejrzeć wystawy i filmy o Czerwcu 1956, spotkać się z uczestnikami powstania, wziąć udział w grach i quizie oraz zakupić publikacje IPN. W czerwcu polecamy pokaz ciekawych filmów dokumentalnych pod hasłem „Śladami Poznańskiego Czerwca '56” (22 czerwca) oraz panel dyskusyjny „Wydarzenia 1956 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba spojrzenia transnarodowego” (24 czerwca) z udziałem historyków polskich i zagranicznych. IPN Poznań przygotował także wiele propozycji dla szkół – m.in. grę miejską i terenowe lekcje historii. Zachęcamy do udziału.