28 czerwca 1956 r.
Czołgi przed Dworcem Głównym PKP
29 czerwca 1956 r.
Efekty walk
Zeznaje Mikołaj Pac-Pomarnacki oskarżony w tzw. procesie dziesięciu
Procesy sądowe
Konkurs na pomnik
Budowa i odsłonięcie pomnika
Obchody rocznicy w czasie stanu wojennego
30 rocznica Poznańskiego Czerwca