Projekt edukacyjny "Echo poznańskiego czerwca '56" - materiały pomocnicze
"Śladami poznańskiego czerwca 1956" - broszura edukacyjna